Ανακοίνωση Διοικητικών Αλλαγών

30-04-2010

 

Σύμφωνα με τα άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία «PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» σύμφωνα με την από 30 Απριλίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

1.Την παραίτηση της κας Βαρβάρας Αλεξανδροπούλου από την θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή και την αντικατάστασή της από την κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου.

2.Την παραίτηση της κας Σουζάνας Θεοφανοπούλου από την θέση της Εξυπηρέτησης Μετόχων και την αντικατάστασή της από τον κ. Αλέξανδρο Γεωργιάδη.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 14-12-2010
  ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11.01.2011 ΕΚΤΑΚΤΗ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 01-12-2010
  Συμπλήρωση της 30.11.2010 ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το..
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 13-10-2010
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2010
  Ορθή Επανάληψη στις από 26.11.2010 και 29.11.2010 ανακοίνωσεις της Plias A.B.E.E. περί σημαντικών...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ