Ανακοίνωση για αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και στη σύνθεση της Επιτροπής Οικον...

07-05-2010

 

Ανακοίνωση για αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και στη σύνθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου βάσει του ν. 3340/2005
Η εταιρεία Plias ΑΒΕΕ βάσει του άρθρου 13 του νόμου 3340/2005 και της απόφασης 3/347/2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου και της διοικητικής της ομάδας καθώς και στη σύνθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου σύμφωνα με την από 07/05/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

Οι κ. κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, Αναστάσιος Λεβέντης και Νίνος Γιαμάκης, οι οποίοι ασκούσαν καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου, αντίστοιχα, στην εταιρεία παραιτήθηκαν και αντικαταστάθηκαν στην ως άνω συνεδρίαση από τον κ. Γεώργιο Γκάτζαρο.
Στην ως άνω συνεδρίαση παραιτήθηκε και ο κος Αδαμάντιος Λέντσιος από την θέση του ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος ωστόσο παρέμεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ανέλαβε ο κύριος Γεώργιος Γκάτζαρος.
Την κενωθείσα θέση του κου Νίνου Γιαμάκη στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου του νόμου 3693/2008 που λειτουργεί στην εταιρεία ανέλαβε ο κος Αδαμάντιος Λέντσιος.