ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

22-12-2010

 

Η PLIAS ABEE ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η περαίωση βάσει του Ν. 3888/2010 των φορολογικών υποχρεώσεων των θυγατρικών εταιρειών, αναλυτικά:

1. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Μ. ΕΠΕ για τα οικονομικά έτη 2007 έως 2009 με το ποσό περαίωσης να ανέρχεται σε 2.100€. Δεν υπήρξαν προσαυξήσεις και λόγω εφάπαξ καταβολής, στην Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, το τελικό ποσό που κατεβλήθη ανήλθε σε 1.940,00€.

2. ΠΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2009 με το ποσό περαίωσης να ανέρχεται σε 700€. Δεν υπήρξαν προσαυξήσεις και λόγω εφάπαξ καταβολής, στην Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, το τελικό ποσό που κατεβλήθη ανήλθε σε 680,00€, δεν υπάρχουν προσαυξήσεις.

3. GAGEO ABEE για τα οικονομικά έτη 2007 έως 2009 με το ποσό περαίωσης να ανέρχεται σε 79.062,63€ χωρίς προσαυξήσεις.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 14-12-2010
  ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11.01.2011 ΕΚΤΑΚΤΗ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 01-12-2010
  Συμπλήρωση της 30.11.2010 ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το..
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 13-10-2010
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2010
  Ορθή Επανάληψη στις από 26.11.2010 και 29.11.2010 ανακοίνωσεις της Plias A.B.E.E. περί σημαντικών...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ