ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

22-12-2010

 

Η PLIAS ABEE ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η περαίωση βάσει του Ν. 3888/2010 των φορολογικών υποχρεώσεων των θυγατρικών εταιρειών, αναλυτικά:

1. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Μ. ΕΠΕ για τα οικονομικά έτη 2007 έως 2009 με το ποσό περαίωσης να ανέρχεται σε 2.100€. Δεν υπήρξαν προσαυξήσεις και λόγω εφάπαξ καταβολής, στην Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, το τελικό ποσό που κατεβλήθη ανήλθε σε 1.940,00€.

2. ΠΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2009 με το ποσό περαίωσης να ανέρχεται σε 700€. Δεν υπήρξαν προσαυξήσεις και λόγω εφάπαξ καταβολής, στην Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, το τελικό ποσό που κατεβλήθη ανήλθε σε 680,00€, δεν υπάρχουν προσαυξήσεις.

3. GAGEO ABEE για τα οικονομικά έτη 2007 έως 2009 με το ποσό περαίωσης να ανέρχεται σε 79.062,63€ χωρίς προσαυξήσεις.