Ανακοίνωση σχετικά με το σύνολο Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου

14-12-2010

 

Σύνολο Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Plias ABEE ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 13.12.2010 ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11.01.2011, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 50.797.369, αντίστοιχα.

Η Εταιρία δεν έχει εκδόσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.

13.12.2010

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 14-12-2010
  ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11.01.2011 ΕΚΤΑΚΤΗ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 01-12-2010
  Συμπλήρωση της 30.11.2010 ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το..
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 13-10-2010
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2010
  Ορθή Επανάληψη στις από 26.11.2010 και 29.11.2010 ανακοίνωσεις της Plias A.B.E.E. περί σημαντικών...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ