Ανακοίνωση της εταιρείας PLIAS ABEE για γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που έλαβε

12-07-2010

 

Η εταιρεία PLIAS ABEE βάσει του άρθρου 14 του νόμου 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις από 12/07/2010 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που έλαβε:

Tην 08.07.2010 η Bolelli Co Limited μεταβίβασε με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση το σύνολο της άμεσης συμμετοχής της στην PLIAS ABEE στην κατά 100% θυγατρική της Raguso Limited. Συνεπώς, η Bolelli Co Limited δεν κατέχει άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Κατέχει ωστόσο έμμεσα το σύνολο της άμεσης συμμετοχής της Raguso Limited, ήτοι 165.691.257 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 32%.

Η Bolelli Co Limited κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας Raguso Limited και δικαιούχοι των μετοχών της Bolelli Co Limited οι κκ Μενέλαος Τασόπουλος και Γεώργιος Γκάτζαρος.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 14-12-2010

  ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11.01.2011 ΕΚΤΑΚΤΗ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 01-12-2010

  Συμπλήρωση της 30.11.2010 ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το..

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 13-10-2010

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2010

  Ορθή Επανάληψη στις από 26.11.2010 και 29.11.2010 ανακοίνωσεις της Plias A.B.E.E. περί σημαντικών...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ