Συμπλήρωση της 30.11.2010 ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το..

01-12-2010

 

Συμπληρώνουμε ότι στις εταιρείες BOLELLI CO LTD και RAGUSO LIMITED τελικοί δικαιούχοι είναι οι κ.κ. Γεώργιος Γκάτζαρος και Μενέλαος Τασόπουλος με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος.