Ανακοίνωση έγκρισης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/04

02-08-2011

 

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ γνωστοποιεί ότι με την υπ´ αριθμ. Πρωτ. 60676/ΥΠΕ/5/00805/Ν.3299/2004/29-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 της επιχείρησής μας για την ενίσχυση επένδυσής της για επέκταση και εκσυγχρονισμό μεταποιητικής μονάδας καλλυντικών.

Η συνολική επένδυση ανέρχεται στο ποσό των 6.355.000,00 Ευρώ και η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει την επένδυση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%.

Το ποσοστό επιχορήγησης που εγκρίθηκε είναι 30%.