Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

09-06-2011

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 3556/2007 και λόγω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, σας παραθέτουμε το Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού με επισημειωμένη μορφή στα άρθρα 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 31 τα οποία θα τροποποιηθούν και διαγραφή των άρθρων 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 και 30, για την απλοποίησή του καταστατικού και διαμόρφωση αυτού ενόψει των δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος 3604/2007, την προσαρμογή αυτού στο νόμο 3884/2010 και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.