Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. βάσει του ν. 3340/2005

14-02-2013

Η Εταιρεία ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και την υπ’ αρ. 3/347/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι την 31.01.2013 παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κος Γεράσιμος Μπουσβάρος.Το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίασή του την ίδια ημέρα απεδέχθη την παραίτηση του κου Μπουσβάρου, τον αντικατέστησε με τον κο Χρήστο Γεωργαλή και συγκροτήθηκε σε σώμα εκ νέου ως ακολούθως:- Κος Γιώργος Γκάτζαρος του Σωτηρίου, εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου,

- Κος Μενέλαος Τασόπουλος, εκτελεστικό μέλος, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος,

- Κος Γεώργιος Μηνούδης, μη εκτελεστικό μέλος,

- Κος Δημήτριος Παπουτσάνης, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος,

- Κος Χρήστος Γεωργαλής, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος.Ο κος Γεωργαλής θα αναλάβει επίσης τη θέση του κ. Γεράσιμου Μπουσβάρου στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.