Ανακοίνωση

20-12-2013

Σύμφωνα με το ν. 3340/2005 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (στο εξής, η Εταιρία) ανακοινώνει ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2014 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος συνεργασίας της Εταιρίας με πελάτη του εξωτερικού, μετά 10 χρόνια επιτυχούς συνεργασίας. Η διακοπή της εν λόγω συνεργασίας συνδέεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες του συγκεκριμένου πελάτη, που προβλέπουν μεταφορά της παραγωγής των προϊόντων του σε χώρα που βρίσκεται πλησιέστερα στις σημαντικές για αυτόν αγορές, ανάγκη την οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να καλύψει η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ.

Η Εταιρία εκτιμά ότι η διακοπή της συγκεκριμένης συνεργασίας θα προκαλέσει το 2014 απώλεια καθαρών πωλήσεων που θα αντιστοιχεί περίπου στο 18% του εκτιμώμενου, βάσει σημερινών μεγεθών, για το έτος 2014 κύκλου εργασιών της Εταιρίας.

Η διοίκηση της Εταιρίας έχει ήδη σχεδιάσει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να μην υπάρξει επίπτωση στην κερδοφορία της Εταιρείας για το έτος 2014, εστιάζοντας στη μείωση του παραγωγικού κόστους και των λειτουργικών εξόδων.

Η Εταιρία συνεχίζει την ανάπτυξή της στους τρεις κύριους τομείς δραστηριοποίησής της, ήτοι, τα επώνυμα προϊόντα ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ και OLIVIA, τα ξενοδοχειακά προϊόντα προσωπικής περιποίησης και τις παραγωγές για τρίτους, ενώ στοχεύει παράλληλα στη διεύρυνση των υφιστάμενων καθώς και στην επίτευξη νέων συνεργασιών, με απώτερο στόχο την διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας το 2014 στα σημερινά επίπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013 ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προβλέπεται να ανέλθει σε 16,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7% περίπου σε σχέση με το 2012, ενισχύοντας περαιτέρω την προσπάθεια ανάκαμψης που πραγματοποιεί η Εταιρεία τα τελευταία τρία χρόνια.