Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005

11-07-2014

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του ΔΣ της Ε.Κ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 11.07.2014 γνωστοποίηση του κ. Γεώργιου Γκάτζαρου του Σωτηρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη την 11.07.2014 σε πώληση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 60.000 κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας έναντι ποσού €0,58 εκάστη.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 22-10-2014

  Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δια Απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 13-10-2014

  ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΜΕ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ DIA ΙΣΠΑΝΙΑΣ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 17-07-2014

  Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της Plias Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προμηθειών και...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 02-01-2014

  Ανακοίνωση της Εταιρείας βάσει του αρ. 14 του ν. 3556/2007 και του ν. 3340/2005

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ