Ανακοίνωση για κοινοποίηση Κράτους Μέλους Προέλευσης

25-04-2016
Η Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ με διακριτικό τίτλο ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ, σε συνέχεια της τροποποίησης του ν. 3556/2007 από το ν. 4374/2014 (ΦΕΚ Α’ 50/01.04.2016) ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι το κράτος – μέλος προέλευσης αυτής είναι η Ελλάδα