Ανακοίνωση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου

15-07-2016
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 14.07.2016 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, με την ιδιότητά τους ως υπόχρεο πρόσωπο (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,) ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος προέβη την 14.07.2016 σε αγορά 200.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €0,10 εκάστη