Ανακοίνωση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου

05-08-2016
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 05.08.2016 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε η κα. Ισκαλατιάν Μαίρη, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Οικονομική Διευθύντρια και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,) η κα Μαίρη Ισκαλατιάν προέβη την 04.08.2016 σε αγορά 30.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €0,10 εκάστη.