ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

16-04-2018

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 16.04.2018 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε ο κ. Γκάτζαρος Γεώργιος, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,) προέβη την 13.04.2018 σε πώληση 50.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €0,405 εκάστη.