ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

31-12-2018

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 31.12.2018 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε o κ. Μιχαήλ Παναγής , με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,) προέβη την 28.12.2018 σε αγορά 2.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €0,95 εκάστη.