ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

08-10-2018
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 08.10.2018 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε η κα. Μαίρη Ισκαλατιάν , με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,) προέβη την 05.10.2018 σε αγορά 22.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €0,80 εκάστη.