ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

04-10-2018
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 04.10.2018 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος , με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,) προέβη την 03.10.2018 σε πώληση 125.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €0,80 εκάστη.