ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

23-08-2018

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 23.08.2018 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος , με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,) προέβη την 22.08.2018 σε πώληση 120.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €0,816 εκάστη.