Ανάπτυξη του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2017

23-01-2018

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της κατά 15% το έτος 2017 σε σχέση με το έτος 2016, απόδοση αντίστοιχη αυτής που πέτυχε μεταξύ 2015 και 2016. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις για το έτος 2017 ανήλθαν σε 20,8 εκατ. από 18,0 που ήταν το έτος 2016.

Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε διεύρυνση των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες, στην ανάπτυξη της κατηγορίας των ξενοδοχειακών προϊόντων (τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό) και το επαναλανσάρισμα των σειρών Aromatics, Καραβάκι και Natura.

Σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών είχε και η κατηγορία των σαπωνομαζών (η πρώτη ύλη για την παραγωγή του στερεού σαπουνιού) που διοχετεύεται κυρίως στο εξωτερικό. Η Παπουτσάνης δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ειδικών σαπωνομαζών, ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παγκόσμια αγορά. Η Παπουτσάνης λόγω της σημαντικής σχετικής τεχνογνωσίας που έχει σωρεύσει τα τελευταία πολλά χρόνια σε συνδυασμό με τις αυτοματοποιημένες μονάδες σαπωνοποίησης που διαθέτει είναι σε θέση να αναπτύσσει και να παράγει ειδικές σαπωνόμαζες που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες πελατών που εστιάζουν στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους.

Οι εξαγωγές το 2017 ανήλθαν σε 8,1 εκατ. Ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 39% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 34% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 41% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Η Παπουτσάνης συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο προκειμένου να παράξει προιόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των πελατών της αλλά και να μειώσει το παραγωγικό κόστος. Κατά τα έτη 2017 – 2018 οι επενδύσεις της εταιρείας θα ανέλθουν σε περίπου 3,7 εκατ. Ευρώ και αφορούν νέα αυτοματοποιημένη γραμμή συσκευασίας καλλυντικών, νέα γραμμή παραγωγής ξενοδοχειακών σαπώνων και επέκταση των παραγωγικών ικανοτήτων στις πλαστικές φιάλες. Το εργοστάσιο της Παπουτσάνης θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής σαπώνων και ξενοδοχειακών καλλυντικών στην Ευρώπη και το μοναδικό στην Ελλάδα.

Με βάση τις νέες συνεργασίες που έχουν επιτευχθεί και τα πλάνα επέκτασης των προϊόντων της εταιρείας και για το 2018 οι προοπτικές παραμένουν θετικές, με προβλεπόμενη διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών.