ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

23-01-2019

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 23.01.2019 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε o κ. Γκάτζαρος Γεώργιος , με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), προέβη την 22.01.2019 σε πώληση 45.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €1,00 εκάστη.