ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ.

05-02-2019

Η Εταιρεία Παπουτσάνης ΑΒΕΕ ανακοινώνει  ότι με την από 01/02/2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο κος Μιχαήλ Παναγής ανέλαβε τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και o κος Μενέλαος Τασόπουλος, παραμένει Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω απόφασή του ανασυγκροτήθηκε ως ακολούθως:

1.         κος Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.

2.         κος Μενέλαος Τασόπουλος του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.

3.         κος Μιχάλης Παναγής του Νεοκλήτου,  Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

4.         κα Μαίρη Ισκαλατιάν  του Σαρκίς, εκτελεστικό μέλος.

5.         κος Δημήτριος Παπουτσάνης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6.         κος Χρήστος Γεωργαλής του Πέτρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7.         κος Γεώργιος Μηνούδης του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου, είναι τριετής και λήγει την 06.09.2021, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί τα τέσσερα έτη, σύμφωνα με την από 06.09.2018 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας.