ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

08-07-2019

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 08.07.2019 γνωστοποίηση συναλλαγών που απέστειλε ο κ. Τασόπουλος Μενέλαος στην Εταιρεία ως υπόχρεο πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014, λόγω της ιδιότητάς του ως Αντιπροέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 05.07.2019 σε πώληση 250.000 κοινών μετά ψήφου μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, έναντι ποσού €1,72 εκάστη.