Αλλαγές στη διοίκηση της Παπουτσάνης

30-10-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

30 Οκτωβρίου 2019

 

Αλλαγές στη διοίκηση της Παπουτσάνης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ (ΠΑΠ) ενημερώνει για τις ακόλουθες  αλλαγές στη διοικητική δομή της εταιρίας: καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει εκ νέου ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της εταιρίας, κ. Μενέλαος Τασόπουλος. Ο μέχρι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μιχάλης Παναγής, παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, και θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εταιρίας ως Εκτελεστικό Μέλος.