ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

08-05-2019

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει τη συμπλήρωση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το έτος 2019 με τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, καταγραφής δικαιούχων και έναρξη καταβολής του ποσού της μείωσης κεφαλαίου που η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε στις 18.04.2019.

Συνεπώς, το Οικονομικό Ημερολόγιο για το υπόλοιπο του έτους διαμορφώνεται ως εξής:

25.06.2019: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος για την επιστροφή κεφαλαίου.

26.06.2019: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) για την επιστροφή κεφαλαίου.

02.07.2019: Ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

05.09.2019: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

10.09.2019: Δημοσίευση χρηματοοικονομικής έκθεσης α΄ εξαμήνου 2019.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.