ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

13-01-2020

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 13.01.2020 γνωστοποίηση συναλλαγών που απέστειλε ο κ. Παναγής Μιχάλης του Νεοκλήτου στην Εταιρεία ως υπόχρεο πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014, λόγω της ιδιότητάς του ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 10.01.2020 σε πώληση 100.000 κοινών μετά ψήφου μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, έναντι ποσού €1,65 εκάστη.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 19-03-2020

  Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2019

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 13-01-2020

  Παπουτσάνης: 26% αύξηση του κύκλου εργασιών το 2019

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 15-01-2020

  Γνωστοποίηση μεταβολής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 26-03-2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ