ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

18-02-2020

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 18.02.2020 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε ο κ.Γκάτζαρος Γεώργιος, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), προέβη την 17.02.2020 σε πώληση 88.700 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €1,650 εκάστη.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 19-03-2020
  Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2019
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-04-2020
  Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2020
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 13-01-2020
  Παπουτσάνης: 26% αύξηση του κύκλου εργασιών το 2019
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 15-01-2020
  Γνωστοποίηση μεταβολής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ