ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17-03-2020

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει τη τροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το έτος 2020, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

19.03.2020: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2019

28.04.2020: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος για την επιστροφή κεφαλαίου.

29.04.2020: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) για την επιστροφή κεφαλαίου.

05.05.2020: Ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

01.09.2020: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

10.09.2020: Δημοσίευση χρηματοοικονομικής έκθεσης α΄ εξαμήνου 2020.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

 

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 19-03-2020
  Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2019
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-04-2020
  Παπουτσάνης: Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2020
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 13-01-2020
  Παπουτσάνης: 26% αύξηση του κύκλου εργασιών το 2019
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 15-01-2020
  Γνωστοποίηση μεταβολής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ