ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

12-06-2020

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 12.06.2020 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε ο κ.Μηνούδης Γεώργιος, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο  πρόσωπο (μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), προέβη την 11.06.2020 σε αγορά 100 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €1,78 εκάστη.