ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

03-08-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

 

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει τη τροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το έτος 2020, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

08.09.2020: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος για την επιστροφή κεφαλαίου.

09.09.2020: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) για την επιστροφή κεφαλαίου.

14.09.2020: Ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Κατά τα λοιπά δεν υφίσταται άλλη τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2020.

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.