Διευκρινίσεις επί της ανακοίνωσης κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης για το α΄εξάμηνο 2020 (07.07.2020)

17-07-2020

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17 Ιουλίου 2020

Διευκρινίσεις επί της ανακοίνωσης κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης για το α΄ εξάμηνο 2020 (07.07.2020)

Η Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε., στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, διευκρινίζει τα εξής σε σχέση με την από 7 Ιουλίου 2020 ανακοίνωση του κύκλου εργασιών για το α'  εξάμηνο 2020.

  • Η κατηγορία Επώνυμων Προϊόντων αυξήθηκε κατά 100% το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, και όχι 26% όπως αναφέρεται. Η εν λόγω κατηγορία ωφελήθηκε από την αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.
  • Η κατηγορία Προϊόντα Τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) αυξήθηκε κατά 134% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019, και όχι 48% όπως αναφέρεται. Η ανάπτυξη προήλθε από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία του εξωτερικού, την ενισχυμένη ζήτηση πελατών εσωτερικού και εξωτερικού σε στερεό σαπούνι και άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τις πωλήσεις αντισηπτικών προϊόντων σε βιομηχανικούς πελάτες. 
  • Οι προαναφερθείσες αλλαγές δεν επηρεάζουν το συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας για τη συγκεκριμένη περίοδο, ο οποίος ανήλθε, όπως σωστά αναφέρεται στην ανακοίνωση της 7ης Ιουλίου 2020, σε 20,9 εκατ. ευρώ, έναντι 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 45%.