ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

25-01-2021

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 25.01.2021 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου, που υπέβαλλε ο κ.Τασόπουλος Μενέλαος, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου) προέβη την 22.01.2021 σε πώληση 300.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €2,30 εκάστη.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 21-01-2021
  Παπουτσάνης: Άνω του 30% η αύξηση του κύκλου εργασιών το 2020
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 05-03-2021
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 27-01-2021
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ