ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

12-01-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Η εταιρεία "Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών" ανακοινώνει το Οικονομικό της Ημερολόγιο για το έτος 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ως προς τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

14.01.2021: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

15.01.2021: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων των νέων μετοχών που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

20.01.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

 

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.