ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

05-05-2021

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έπειτα από την έγκριση της αίτησης προς εκποίηση κινητών αξιών σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων από το Χρηματιστήριο Αθηνών η Εταιρεία θα προχωρήσει στην εκποίηση των 1.569 κοινών μετοχών που βρίσκονται στον μεταβατικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Οι εν λόγω κοινές μετοχές (κλασματικά υπόλοιπα) θα εκποιηθούν κατά την περίοδο 12/05/2021-11/06/2021.

Με την ολοκλήρωση της εκποίησης η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα, καθώς και για την χρηματική καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης 

 

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ. 2262085000.

 

Χαλκίδα, 05/05/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο