ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

11-02-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

 

 

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις από 11.02.2021 γνωστοποιήσεις συναλλαγών, που υπέβαλλαν η κα Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεοδώρου και ο κος Μενέλαος Τασόπουλος του Αθανασίου, με την ιδιότητά τους η πρώτη εξ αυτών ως πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με υπόχρεο πρόσωπο (σύζυγος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κου Μενέλαου Τασόπουλου) και ο δεύτερος ως υπόχρεο πρόσωπο (Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας), την 09/02/2022 ο κος Μενέλαος Τασόπουλος μετέφερε από την ατομική του μερίδα, 852.158 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,16% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) που διατηρεί με τη σύζυγό του, κα Αικατερίνη Μαρία Καρατζά.

 

Με την ως άνω μεταφορά δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στον αριθμό και ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει (και να ελέγχει τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) συνολικά 6.399.629 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι συνολικό ποσοστό 23,70% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου, και συγκεκριμένα, άμεσα, 1.217.534 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές που μέσω της ατομικής και της ως άνω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας και, έμμεσα, 5.182.095 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

 

Ακολούθως, η κα Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεοδώρου κατέχει, μετά την ως άνω μεταφορά, 852.158 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές λόγω συμμετοχής της στην ως άνω Κοινή Επενδυτική Μερίδα χωρίς να ελέγχει τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.