Παπουτσάνης: Απόκτηση της Σαπωνοποιίας «Αρκάδι»

02-09-2022

Παπουτσάνης: Απόκτηση της Σαπωνοποιίας «Αρκάδι»

 

 

Σε συνέχεια της από 31.08.2022 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την εξαγορά κατά 100% της Σαπωνοποιίας «Αρκάδι» από την Παπουτσάνης και την υπ’ αρ. 2095 / 02/09/2022 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την Εταιρεία, η Εταιρεία ανακοινώνει συμπληρωματικά τα εξής:

 

Η εξαγορά της εταιρείας ΑΡΚΑΔΙ από την Παπουτσάνης έρχεται ως επιστέγασμα μίας μακροχρόνιας και εξαιρετικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας η Παπουτσάνης παρήγαγε ήδη μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Αρκαδίου και συγκεκριμένα τις μπάρες σαπουνιού.

Η εν λόγω εξαγορά αφορά κυρίως και έχει επίπτωση σε έναν εκ των τεσσάρων επιχειρηματικών αξόνων της Παπουτσάνης, αυτόν των επώνυμων προϊόντων, του οποίου οι πωλήσεις ανήλθαν στο 21% του συνολικού τζίρου της εταιρείας για το 2021. Η συμφωνία αυτή εκτιμάται ότι θα συνδράμει την προοπτική ανάπτυξης του συγκεκριμένου επιχειρηματικού άξονα και, ακολούθως, τη συνεισφορά του στο σύνολο της εταιρείας, καθώς εισάγει την Παπουτσάνης στις αγορές φροντίδας ρούχων και καθαριστικών γενικής χρήσεως. Συγκεκριμένα, με τα προϊόντα ΑΡΚΑΔΙ, εκτιμάται, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα διασφάλισης ποια θα είναι τα τελικά αποτελέσματα, ότι μπορεί να ενισχυθεί ο επιχειρηματικός άξονας των επώνυμων προϊόντων κατά περίπου 18-20%, και η συμμετοχή του στο σύνολο της εταιρείας κατά 2 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Πέρα από την συνδρομή στην ανάπτυξη των πωλήσεων και του χαρτοφυλακίου των επώνυμων προϊόντων, η απόκτηση της Σαπωνοποιίας ΑΡΚΑΔΙ ενισχύει την ταυτότητα της εταιρείας, ως μίας ελληνικής, παραδοσιακής επιχείρησης, με αγνά προϊόντα άριστης ποιότητας -χαρακτηριστικά που αποτελούν κοινή αφετηρία και για τις δύο εταιρείες.

 

Σημειώνεται, ωστόσο, οτι το τίμημα της εν λόγω συμφωνίας δεν υπερβαίνει το 5% του κύκλου εργασιών του 2021 της Παπουτσάνης και δεν υπάρχει άλλο σχετικό χρηματοοικονομικό ζήτημα που να καθιστά τη σύμβαση άλλως σημαντική για την Εταιρεία.

 

Κατά τα ανωτέρω, η ως άνω ανακοινωθείσα εξαγορά δεν αποτελεί για την Εταιρεία προνομιακή πληροφορία κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού 596/2014 (MAR) και των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 8 του ν. 4443/2016.