Παπουτσάνης: Ορισμός νέας Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου

11-04-2024

 

 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

 

Χαλκίδα, 11/04/2024


Ορισμός νέας Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Παπουτσάνης ΑΒΕΕ" (στο εξής "Εταιρεία") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ότι η κυρία Φουντουλάκη Δήμητρα με την από 9 Απριλίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβε στην Εταιρεία καθήκοντα Εσωτερικής Ελέγκτριας και Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κ.Βαρσάνη Ελένης.