Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

09-06-2010

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 3556/2007 και λόγω της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, σας παραθέτουμε το Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού με επισημειωμένη μορφή στο άρθρο 3.